Vis dėl to remontuoja

Lietuvos Žinios. 1932 07 09. p.5