Miesto tarybos posėdy

Lietuvos Žinios. 1932 07 11. p.4