Kauno m. saviv. taryba posėdžiauja

Lietuvos Žinios. 1932 07 12