Pigiųjų butų kolonijos statyba

Lietuvos Žinios. 1932 07 13. p.5