Tautos paminklas

Lietuvos Žinios. 1923 09 01. p.1