Miesto savivaldybė su Susisiekimo ministerija ginčijas dėl žiemos uosto pusiasalio

Lietuvos Žinios. 1935 06 03. p.7