Iškirto Vytauto kalno ąžuolyną

Lietuvos Žinios. 1935 06 04. p.7