Galinga pajūrio radio stotis

Lietuvos Žinios. 1935 06 05. p.6