Kas šį mėnesį numatoma Utenoj padaryti

Lietuvos Žinios. 1935 06 07. p.6