Kaip tvarkomi sosiskų reikalai Kaune

Lietuvos Žinios. 1935 06 07. p.7