Varėnos-Alytaus ruože nuimami bėgiai

Lietuvos Žinios. 1935 06 11. p.7