Kauno miesto ribose nustatė maudyklių vietas

Lietuvos Žinios. 1935 06 14. p.6