A. Panemunėje pradėjo statyti kurhauzą

Lietuvos Žinios. 1935 06 26. p.7