Patobulintas susisiekimas Klaipėdos krašte

Lietuvos Žinios. 1935 06 27. p.6