Svarstoma, kaip pagerinti Kauno susisiekimą su priemiesčiais

Lietuvos Žinios. 1935 06 28. p.7