Iškeltasis plentų valdybos projektas

Lietuvos Žinios. 1935 07 02. p.7