Butų kolonijos fortuose likviduojamos

Lietuvos Žinios. 1935 07 03. p.6