Žinutė apie Varėnos - Alytaus geležinkelio nuardymą

Lietuvos Žinios. 1935 07 12. p.7