Centralinių Geležinkelio Dirbtuvių skelbimas

Lietuvos Ūkininkas. 1919 03 14. p.8