Kodėl taip darkoma lietuvių kalba?

Lietuvos Ūkininkas. 1919 05 12. p.5