Dėl susisiekimo su Vilniumi

Lietuvos Ūkininkas. 1919 11 16. p.7