Darbininkų miestas bus už geležinių vartų

Lietuvos Žinios. 1936 02 05. p.6