Šventina naujus pastatus

Lietuvos Žinios. 1936 03 02. p.6