Potvynis Kauną tebekankina

Lietuvos Žinios. 1936 03 12. p.9