Potvynis Kaune įgavo katastrofišką pobūdį

Lietuvos Žinios. 1936 03 14. p.9