Kurija nupirko namus

Lietuvos Žinios. 1936 03 23. p.5