Kur bus sklandymo stotis

Lietuvos Žinios. 1936 03 28. p.9