Apie aktualiuosius Šiaulių miesto reikalus

Lietuvos Žinios. 1936 03 31. p.6