Kaip jaunieji inžinieriai ruošiasi statyti Kauną

Lietuvos Žinios. 1936 04 18. p.6