Karininkų ramovės ir vidaus įrengimų varžytynes laimėjo Morkūnas su Grodzenskiu

Lietuvos Žinios. 1936 04 30. p.8