Apie Kauno ligoninės statymą jau nekalbama

Lietuvos Žinios. 1935 09 12. p.7