Naujų patalpų reikalas „Aušros“ muziejui

Lietuvos Žinios. 1935 08 20. p.6