Vilniaus miesto įmonės ir investaciniai darbai

Lietuvos Žinios. 1940 01 16. p.7