Aktualieji Šiaulių miesto reikalai

Lietuvos Žinios. 1940 01 27. p.10