Iš inžinierių ir architektų draugijos pasikalbėjimo

Lietuvos Žinios. 1940 01 29. p.7