Kaip Benediktinių vienuolynas operavo svetima žeme

Lietuvos Žinios. 1940 01 30. p.10