Numatoma sujungti siauruosius Šiaurės Lietuvos geležinkelius

Lietuvos Žinios. 1940 02 06. p.7