Kaip Vilniaus mieste bus tvarkoma butų nuoma

Lietuvos Žinios. 1940 02 08. p.8