Rengiasi statyti tiltus

Lietuvos Žinios. 1940 02 19. p.9