Kaip apsaugoti vaikus nuo džiovos?

Lietuvos Žinios. 1940 02 23. p.6