Kaip veikia laisvoji uosto zona Klaipėdoje

Lietuvos Žinios. 1940 03 13. p.8