Iškaboms ir reklamoms Kauno m. tvarkyti privalomas nutarimas

Lietuvos Žinios. 1940 03 14. p.6