Pigiųjų butų statyba

Lietuvos Žinios. 1940 03 13. p.4