Aukštųjų Šančių tvarkymo reikalu

Lietuvos Žinios. 1940 03 07. p.8