Smulkiųjų kioskininkų nusiskundimai

Lietuvos Žinios. 1940 03 19. p.7