Kaunui reikia daugiau bibliotekų-skaityklų

Lietuvos Žinios. 1940 03 27. p.8