Laisvės alėjoj, 60

Lietuvos Žinios. 1923 10 10. p.3