Atgaivinama gelžkelio šaka

Lietuvos Žinios. 1932 10 27. p.3