Neapsižiūrėjimas ar privilegijos

Lietuvos Žinios. 1923 11 13. p.3