Kauno elektros karai (tramvajai)

Lietuvos Žinios. 1923 12 19. p.3